5 - 6 KWIETNIA 2019, POZNAŃ

Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Bioorganicznej
ul. Wieniawskiego 17, Poznań